Zaštita osobnih podataka

Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) uređuje zaštitu osobnih podataka građana Europske unije i stupila je na snagu 25. svibnja 2018. Izravno će se primjenjivati u svim državama članicama Unije.

Općom uredbom o zaštiti podataka uvode se nove i pojednostavljuju se neke već postojeće definicije, određuju biometrijski i genetski podaci, preciznije opisuju postojeći pojmovi, jačaju prava ispitanika te se smanjuju i pojednostavljuju pojedine administrativne obveze voditelja zbirke osobnih podataka, jačaju nadzorne ovlasti te mogućnost izricanja kazni od strane tijela za zaštitu osobnih podataka. Voditelji zbirke osobnih podataka dužni su jasno definirati koje podatke o korisnicima prikupljaju te kako i zašto ih obrađuju.

Neka od prava korisnika su pravo na pristup podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na prigovor i sl.Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković prilagodila je poslovanje navedenoj Uredbi i propisala politiku zaštite privatnosti i osobnih podataka.

U slučaju povrede prava korisnika, svi se zahtjevi mogu poslati na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka szop@ijf.hr.

Politika zaštite privatnosti i osobnih podataka

I. Valjanost i primjena ove politike

Ova politika privatnosti i zaštite osobnih podataka odnosi se na web-mjesto http://zaklada.ijf.hr (u nastavku: web-mjesto) kojom upravlja Institut za javne financije, Smičiklasova 21, Zagreb (u nastavku: Institut). Politika se odnosi na sve korisnike web-mjesta.

Uporabom web-mjesta korisnik potvrđuje da shvaća, prihvaća i suglasan je sa svim odredbama ove politike zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Politika se u svakom trenutku može promijeniti ili dopuniti bez upozorenja, a obavijest o učinjenim promjenama ili dopuni biti će istaknuta na web-mjestu Instituta. Uporabom web-mjesta nakon promjene ove politike korisnik potvrđuje da je suglasan s promjenama.

 

II. Koje podatke o korisnicima prikuplja Institut

Osobni i drugi podaci koje o korisnicima Institut prikuplja putem web-mjesta odnosno uz njegovu pomoć te svrhe obrade (uporabe) tih podataka navedeni su u donjoj tablici.

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte ili obrasca koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

 

III. Obrada podataka

Institut će prikupljene podatke o korisnicima koristiti isključivo u namjene navedene u tablici pod točkom II. ove politike. Prije uporabe prikupljenih podataka u neke druge svrhe, Institut će ishoditi privolu korisnika.

Institut neće dostavljati prikupljene podatke trećim osobama, osim ako za to ne bude postojala zakonska osnova (npr. zahtjev suda ili drugih tijela i sl.).

Tip podataka Gdje/kada se prikupljaju podaci Svrha obrade podataka Vrijeme čuvanja podataka
 • Adresa e-pošte
 • Odabir jezika

Prilikom prijave na e-novosti (newsletter).

Odabir jezika određuje se automatski s obzirom na to koji je jezik korisnik odabrao kao jezik na kojem želi prikaz sadržaja web-mjesta.

Slanje informacija o novim publikacijama, konferencijama te drugih sadržaja u vezi s web-mjestom na unesenu adresu e-pošte

Do opoziva (odjave) od strane korisnika

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Titula
 • Institucija
 • Adresa institucije
 • Grad

Svi podaci su obvezni, osim ako za neki podatak nije određeno drugačije.

Prilikom ispunjavanja web forme za predaju rada u časopis „Porezni vjesnik“.

Zaprimanje radova za objavu u časopisi „Porezni vjesnik“

Slanje radova na recenziju

Objava rada u časopisu

Do opoziva (odjave) od strane korisnika

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Institucija
 • Adresa institucije
 • Grad
 • Poštanski broj
 • Država

Svi podaci su obvezni, osim ako za neki podatak nije određeno drugačije.

Prilikom ispunjavanja web forme za predaju rada u časopis „Public Sector Economics“

Zaprimanje radova za objavu u časopisu „Public Sector Economics“

Slanje radova na recenziju

Objava rada u časopisu

Do opoziva (odjave) od strane korisnika

 • OIB
 • Ime/naziv naručitelja
 • Adresa e-pošte
 • Mobitel/telefon
 • Ulica i kućni broj
 • Poštanski broj
 • Mjesto
 • Ulica i kućni broj za dostavu

Prilikom ispunjavanja obrasca za pretplatu ili kupnju publikacija kojih je Institut nakladnik

Priprema ponude i slanje ponude na unesenu adresu e-pošte

Evidentiranje korisnika u bazi pretplatnika

Slanje publikacija na navedenu poštansku adresu

Do opoziva (odjave) od strane korisnika

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Mobitel/telefon
 • Ulica i kućni broj
 • Poštanski broj
 • Mjesto

Prilikom ispunjavanja obrasca za prijavu na natječaj za Godišnju nagradu prof. dr. Marijan Hanžeković

Prijava na natječaj Zaklade Hanžeković

Evidentiranje autora u bazi

Obavještanajnje autora o rezultatima natječaja

Do opoziva (odjave) od strane korisnika

 
IV. Zaštita podataka i vrijeme čuvanja

Institut će sve podatke o korisnicima čuvati u skladu s ovom politikom i zahtjevima za zaštitu osobnih podataka koje određuju zakonodavstvo Republike Hrvatske i propisi Europske unije.

Korisnik je upoznat i suglasan je da Institut njegove podatke, koje mu je dostavio, čuva onoliko vremena koliko je navedeno u tablici pod točkom II. ove politike. Ostale podatke može čuvati onoliko koliko je nužno potrebno za ostvarenje namjene zbog koje su podaci prikupljeni, a zatim ih mora trajno izbrisati ili učinkovito anonimizirati tako da se određeni podatak više ne može povezati s određenim korisnikom.

 

V. Upotreba kolačića (Cookies)

Kako bismo olakšali pregledavanje naših internetskih stranica, Institut koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako postavljen. Detaljnije informacije o politici prikupljanja „kolačića“ pročitajte ovdje.

 

VI. Prava korisnika

Institut će korisniku koji je prilikom registracije ili kasnije izrazio želju za primanjem elektroničkih newslettera Instituta omogućiti da u bilo kojem trenutku na razumljiv i jednostavan način otkaže to primanje.

Korisnik putem poveznice može u svakom trenutku promijeniti ili dopuniti svoje osobne podatke ili trajno izbrisati podatke koji se odnose na njega.

Zahtjevom poslanim na elektroničku adresu službenika za zaštitu osobnih podataka korisnik može zahtijevati da mu Institut potvrdi prikuplja li ili obrađuje podatke koji se odnose na korisnika te koje podatke prikuplja i obrađuje.

Zahtjevom poslanim na elektroničku adresu službenika za zaštitu osobnih podataka korisnik može zahtijevati da mu Institut pošalje elektroničku kopiju podataka koji se odnose na korisnika. Prije dostavljanja kopije podataka Institut ima pravo zahtijevati od korisnika da na primjeren način dokaže svoju istovjetnost. Ako Institut i nakon toga sumnja u istovjetnost korisnika, može odbiti njegov zahtjev.

 

VII. Isključenje odgovornosti

Institut ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati za korisnika jer je Institutu dostavio pogrešne, lažne, nepotpune ili neažurne podatke koji se odnose na korisnika.

Institut ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati korisniku jer su se s njegovim podacima bez izričite suglasnosti ili dozvole Instituta i usprkos uobičajenoj pažljivosti Instituta upoznale ili ih dobile ili promijenile ili na neki drugi način obradile neovlaštene treće osobe.

Institut ni u jednom slučaju, čak i ako nije primjenjivao uobičajenu pažnju, ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati za korisnika zbog slučajeva iz prethodnog stavka ove točke ako je takav slučaj posljedica činjenice da korisnik nije pažljivo čuvao podatke koji su potrebni za pristup određenim dijelovima web-mjesta (korisničko ime i lozinka). Korisnik je isključivo sam odgovoran za čuvanje podataka potrebnih za pristup određenim dijelovima web-mjesta (korisničko ime i lozinka).

O svakoj sumnji na zlouporabu svojih osobnih podataka ili podataka potrebnih za pristup određenim dijelovima web-mjesta (korisničko ime i lozinka) ili u slučaju sumnje na neovlašten upoznavanje s tim podacima, korisnik je dužan odmah obavijestiti Institut.

Kada je između Instituta i korisnika uspostavljen ugovorni odnos, u svakom slučaju za isključivanje i ograničavanje odgovornosti Instituta vrijede odredbe koje reguliraju taj odnos (ugovor, opći uvjeti i sl.).

 

VIII. Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 4. siječnja 2022.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka, obratite se se službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:

 • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka;
 • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka;
 • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka;
 • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka;
 • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka;
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

dr. sc. Martina Fabris
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
telefon: (+385 1) 4886 450
e-mail adresa: szop@ijf.hr

 

Download dokumenata:
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (veličina: 831 kb)
 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno