Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19.; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu http:/zaklada.ijf.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica http:/zaklada.ijf.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • dio sadržaja (tekstova) na stranici nije poravnan ulijevo
  • nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop
     
Podizanje razine pristupačnosti

Zaklada trenutno radi na redizajnu mrežne stranice te će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. U daljnjim nadogradnjama i redizajnu mrežne stranice nastojat će se podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema izjave o digitalnoj pristupačnosti:

Ova Izjava ažurirana je dana 14. siječnja 2022. godine.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene.

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Molimo korisnike mrežne stranice da obavijeste Zakladu ako primijete neusklađen sadržaj, odnosno propuste u vezi usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja, te u slučaju traženja informacija i sadržaja koji nije pokriven opsegom primjene predmetnog zakona.

Sve gore navedene obavijesti i upite mogu se poslati elektroničkom poštom na: pristupacnost@ijf.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19.) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Telefon: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno